Nieuwkomers (migranten, vluchtelingen) worden, zodra zij een verblijfstatus in Nederland krijgen, door de plaatselijke gemeentes ondersteund bij het vinden van werk. Het hebben van werk in een loondienstverband is voor nieuwkomers een belangrijke manier om de Nederlandse taal en cultuur verder te leren en een solide stap in het achterlaten van de onzekere situatie die zij in hun land van herkomst hebben ervaren. Maar dat geldt in de praktijk helaas maar voor een klein deel van de nieuwkomers.

Hoewel sommige nieuwkomers er in slagen om een baan te vinden, bleek uit cohortstudie naar asielmigratie van het CBS in 2019 dat het 3 op de 4 nieuwkomers niet lukt binnen drieënhalf jaar. Maar ook na die drieënhalf jaar lukt het veel nieuwkomers niet om werk te vinden: Nederlanders met een migratieachtergrond zijn 3 maal vaker werkloos dan autochtone Nederlanders. Uit studies onder nieuwkomers die wel een baan vinden blijkt echter dat velen onder hun niveau werken, wat in de hand werkt dat ze juist een grotere afstand krijgen tot de samenleving waar ze in wonen.

Als betrokkenen bij Itzinya zien we deze trends in Nederland terug bij onze vrienden uit bijvoorbeeld Syrië, Irak en Marokko. We kennen uit onze eigen onderzoeken veel persoonlijke verhalen van mensen die in hun eigen land succesvol waren als ondernemer met een eigen bedrijf of winkel of een managementfunctie hadden bij een organisatie. Eenmaal in Nederland lukt het sommigen van hen om een baan te vinden, maar vrijwel zonder uitzondering is dat een baan op een veel lager niveau dan zij in hun eigen land hadden. Bijvoorbeeld Moses* uit Sudan, die in zijn eigen land directeur was van een taalinstituut en in Nederland inpakker is in een broodfabriek. Hij, en vele anderen met hem, hebben meer talent dan ze in hun huidige baan kunnen inzetten. Dat is waarvoor we in Nederland met Itzinya zijn begonnen.

Itzinya Amersfoort versterkt deze ondernemers zodat ze hun eigen onderneming kunnen starten, waarbij ons doel is dat ze een onderneming starten waarmee ze niet alleen in hun eigen inkomsten kunnen voorzien, maar na enige tijd minimaal 5 arbeidsplaatsen zullen creëren.

* De naam van Moses is gefingeerd.